OnlineDogShows.eu

10/09/2021 - 12/09/2021  
Lesce (CAC) + CH of CH + Breed specialties + Bled - I and II (CACIB) all breeds - CANCELLED Slovenia


 

Shows Cancelled

 

 

Spoštovani razstavljavci,

zaradi naraščajočega števila okužb s covidom-19 in zaostrenih pogojev organizacije dogodkov smo v KZS sklenili, da našo jubilejno razstavo Razstave ob 100 letnici – Bled 10-12.09.2021, prestavljamo na, upamo, lepše in bolj varne čase, v termin od 27. do 29.05.2022. Odločitev ni bila lahka, pa vendar menimo, da v trenutnih razmerah ne bi mogli izpeljati razstave na način, kot si ga zaslužite Vi razstavljavci in naša organizacija ob praznovanju 100 let obstoja organizirane kinologije v Slovenji.

 

Želimo vam varno jesen in se vidimo spomladi na Bledu!


Alenka Černe Sedej, vodja razstave
Željko Gajić, strokovni vodja razstave


*** Prijavnina (zmanjšana za administrativne stroške 10€ po plačilu po Splošnih pogojih) bo vrnjena na način kot ste jo poravnali.
 

 

Dear exhibitors,

due to the high increase of Covid -19 numbers in Slovenia in the last 5 days, and extremely bad prediction of infections for the next 10 days, Slovenian Cynological Association has decided to move our Centenary Shows from 10-12 of September 2021 to 27-29 of May 2022.  We dearly hope that late spring will be safer and also kinder to show organizers. It was not an easy decision, however, we feel that in current conditions it is not possible to organize a successful show which we dearly wish at our jubilee of 100 years of organized Cynological in Slovenia.

 

We wish you healthy autumn and hope to see you in spring at Bled 27-29/05/2022 show!


Alenka Černe Sedej, show manager

Željko Gajić, expert manager


*** All registration fees (minus 10€ administrative costs per payment, please see Terms and conditions) shall be refunded on your credit cards.

 

 

 

 

Friday 10/09/2021 - CAC Lesce
Friday 10/09/2021 afternoon -  Champion of Champion*
Saturday 11/09/2021 - CACIB Bled I
Saturday 11/09/2021 afternoon -  CAC Specialties
Sunday 12/09/2021 - CACIB Bled II + CRUFTS 2022 Qualifications

*Champion of Champion Rules

Specialty Shows

 

Covid regulation

- What is the rule to cross the boarding?  Click here
- What is the current Covid situation? Click here

*** RDT (HAT) test: it will be organized on the showground or nearby. Testing is self-paying. All additional info will be published shortly.

 

Information regarding show weekend in Lesce: 

 • Mobile homes: it is not allowed to spend the night with motorhomes at the airport parking lot (https://www.rivercamping-bled.si/si/);
 • If KZS cancels the exhibition, the amount of the registration fee will be reduced by € 10 for administrative costs:
 • The catalog will be only online;
 • Visitors might be allowed in accordance with Covid regulations;
 • Control of Covid certificate at the entrance of parking;
 • Preventive measures by government regulations must be performed during the show;
 • Mandatory wearing of face masks on the showground and in the ring;
 • The organization reserves the right to cancel or alter the main ring program.

 

Respect our regulation, by respecting the personal space of others.
Only if we together, we can make these shows special and unforgettable again. 

**************

Petek 10.09.2021 - CAC Lesce
Petek 10.09.2021 popoldne-  Champion of Champion*
Sobota 11.09.2021 - CACIB Bled I
Sobota 11.09.2021 popoldne -  CAC Specialne razstave pasemskih klubov
Nedelja 12.09.2021 - CACIB Bled II + CRUFTS 2022 kvalifikacije

*Pravila "Champion of Champion"

Specialne razstave

 

Covid pravila in omejitve:

Za aktualne novice glede Covid situacije kliknite  tukaj.

 

Informacije o izvedbi razstav ob 100 letnici Kinološke zveze Slovenije:

 • Avtodomi: parkiranje preko noči je na parkirišču letališča prepovedano, v bližini je več kampov, kjer si lahko rezervirate nočitev (https://www.rivercamping-bled.si/si/);
 • V primeru, da KZS odpove razstavo, se znesek prijavnine zmanjša za 10€ za administrativne stroške;
 • Razstavni katalog bo na voljo samo na spletu;
 • Gledalci so dovoljeni pod pogojem, da to dovoljujejo trenutna Covid pravila;
 • Organizator bo preverjal izpolnjevanje pogojev PCT na vhodu na parkirišče;
 • Med razstavo je potrebno izvajati preventivne Covid ukrepe, ki so določeni s strani pristojnih inštitucij;
 • Obvezno nošenje obrazne maske na razstavišču in v razstavnem krogu;
 • Organizator si pridržuje pravico, da prekliče ali spremeni BIS program.

 

Spoštujte naša pravila in zahteve, ter spoštujte osebni prostor drugih oseb.
Skupaj lahko naredimo naše razstave ponovno posebne in nepozabne.

 


46°21'41" N 14°10'17" E
Airport Lesce
Begunjska cesta 10
4248 Lesce
Slovenia
Kinološka Zveza Slovenije

Register

Registrations for this show are closed at this time.