Pravila razstave "CHAMPION OF CHAMPIONS SHOW"

 

Na razstavo "Champion of Champions" se lahko prijavijo psi, ki imajo naslednje nazive oziroma prvaštva:

 

Potek sojenja:


Sodniki bodo razvrstili največ 4 pse po razredih, po pasmi in spolu, nato pa bodo izbrali najboljšega samca in najboljšo samico, ki bosta potegovala za naziv "Champion of Champions".

Za naslove BOB in BOS se bosta pomerila najboljši samec in samica. Po izboru se bodo za zmagovalca FCI skupine potegovali najlepši psi posamezne pasme (BOB). 

Na koncu bomo imeli 10 psov, po enega iz vsake FCI skupine v BIS programu za pridobitev naziva "Champion of Champions".
 
 
 
 
*** Prijavijo se lahko vsi psi, ki imajo potrdilo o prvaštvu izdano s strani države, ki je članica FCI.