OnlineDogShows.eu

09/09/2023 - 10/09/2023  
Zwolle - Outdoor IV Netherlands

  Buy Tickets  

Zwolle - Outdoor IV Show Results Open Catalog

INSCHRIJVINGEN ZIJN GESLOTEN
OUTDOOR ZWOLLE - CAC show voor alle rassen

Inschrijving sluit zodra het maximum aantal honden per dag of keurmeester is bereikt.  

Zaterdag FCI groep: 
2, 3, 5, 8, 10

Zondag FCI groep: 
1, 4, 6, 7, 9

Reserve keurmeesters
naar inzicht van de origanisatie of bij overschrijding van de limiet van 80 honden bij een keurmeester: 
I. Hectors (BE), T. Ahlman (FI), C. Hastings (IE)

Het wordt dit weekend warm! Zorg goed voor uzelf en uw hond(en).

Het showterrein kent beperkte schaduwplekken door het open karakter van het terrein. Zeker midden op de dag als de zon bijna recht aan de hemel staat.

Er is ruim voldoende plaats om u meegebrachte tent of parasol te plaatsen. Denk aan koel en fris drinkwater voor uw hond gedurende de dag. 

 

Regels na  inschrijvingen

 1. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden teruggetrokken en/of gewisseld.
  Uitzondering bij ziekte of overlijden van de ingeschreven hond (met dierenartsverklaring)
 2. Het wisselen van klasse na sluiting van de inschrijvingen is niet mogelijk.
 3. Er is geen reservelijst waarop de organisatie u kan plaatsen.

Regels van de show:

 • Geen ereringprogramma;
 • Eerste koffie of thee gratis op vertoon van draagnummer;
 • Keuringen volgens tijdschema. U ontvangt deze in de week voor de tentoonstelling;
 • In het geval dat de show moet worden geannuleerd, wordt het inschrijfgeld terugbetaald minus 8 euro administratiekosten per hond.
 • Parkeergeld bij betaling op terrein 7,50 euro (in voorverkoop 2,00 euro).

OUTDOOR ZWOLLE - All breed CAC SHOW
Entry closes when maximum entry is reached

Saturday FCI groep: 
2, 3, 5, 8, 10

Sunday FCI groep: 
1, 4, 6, 7, 9

Reserve judges
if the limit of 80 dogs is exceeded by a judge
I. Hectors (BE), T. Ahlman (FI), C. Hastings (IE)

Rules after closing of subscriptions

 1. Dogs once registered cannot be pulled and/or exchanged for another dog. Exception applies in case of illness or death of the registered dog (with veterinary certificate)
 2. Changing classes after registration has closed is not possible.
 3. There is no reserve list on which the organization can place you.
Rules of the show:
 • No mainring program;
 • First cup of coffee or tea free;
 • Judging according timeschedule. You will receive the schedule in the week before the show;
 • In any case of the show must be cancelled subscription will be refunded minus 8 EUR by dog.
 • Parking fee on the show 7,50 euro (in pre-order 2 euro)

52°29'50" N 06°06'53" E
KC Zwolle e.o.
Huub van Doornestraat 17
8013NR Zwolle
Netherlands
Stichting Organisatie Hondententoonstelling Zwolle

Catalog

Open the online catalog of this show:

Online Results

Find here the online results of this show:

Register

Registrations for this show are closed at this time.