OnlineDogShows.eu

19/08/2023  
Irish Wolfhound Specialty - KCM 2023 Netherlands

Irish Wolfhound Specialty - KCM 2023 Show Results Open Catalog

De Ierdie, rasvereniging voor de Ierse Wolfshond, organiseert hun jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch.
Voor elke Beste van het ras is de titel 'Clubwinnaar 2023' beschikbaar.

Dubbel CAC
Een CAC behaald op een Kampioenschapsclubmatch (KCM) telt dubbel, als tijdens de KCM tenminste 20 honden van het desbetreffende ras, of variëteit zijn ingeschreven, en tenminste 16 honden aan de keuringen deelnemen.

Windhondenweekend
Deze show is onderdeel van een Windhondenweekend met op zondag 20 augustus op dezelfde locatie een Windhonden CAC-show voor alle genoemde rassen. Meer informatie

Locatie
We zijn te gast op het terrein van Papendal in Arnhem. Parkeren is gratis en overnachting met camper is mogelijk in de nabijheid van de ringen. Let op: geen elektriciteit aanwezig.


The Ierdie, Breedclub for the Irish Wolfhound, organize their annual Champion Clubshow.
The title 'Club Winner 2023' is available for each Best of Breed.

Double CAC
A CAC obtained at the Clubshow (KCM) counts double, if at least 20 dogs of the relevant breed or variety are entered during the KCM, and at least 16 dogs participate.

Sighthound weekend
This show is part of a Sighthound weekend with on Sunday August 20 at the same location a Sighthound CAC-show for all mentioned breeds. More information

Location
We are guests at the Papendal site in Arnhem. Parking is free and overnight accommodation with a camper is possible in the vicinity of the rings. Please note: no electricity available.


52°00'41" N 05°49'21" E
Sportcomplex Papendal
Papendallaan 9
6816 VD Arnhem
Netherlands
Nederlandse Vereniging voor de Ierse Wolfshond

Catalog

Open the online catalog of this show:

Online Results

Find here the online results of this show:

Register

Registrations for this show are closed at this time.