OnlineDogShows.eu

15/07/2023 - 16/07/2023  
Swiss Mountain dog specialties - Club winner'2023 & Baltic Sennenhund winner'2023 Lithuania

Swiss Mountain Dog Specialty - CLUB WINNER'2023 Open Catalog
Swiss Mountain Dog Specialty - BALTIC SENNENHUND WINNER'2023 Open Catalog

Šveicarų zenenhundų mylėtojų klubas 2023 m. liepos mėn. 15-16 dienomis kviečia net į dvi klubo specializuotas parodas – "KLUBO NUGALĖTOJAS 2023" ir "BALTIJOS ZENENHUNDŲ NUGALĖTOJAS 2023"!

Čia pildoma registracija į abi specializuotas parodas "KLUBO NUGALĖTOJAS 2023" ir "BALTIJOS ZENENHUNDŲ NUGALĖTOJAS 2023".

Jeigu norite dalyvauti tik vienoje iš šių parodų, pasirinkite registraciją į vieną iš parodų.

DALYVAUJANTIEMS ABIEJOSE PARODOSE, TAIKOME REGISTRACIJOS MOKESČIO NUOLAIDĄ! 

*ŠZMK klubo nariams taikoma nuolaida. Asmeninis nuolaidos kodas, suteikiantis teisę gauti klubo nario nuolaidą, kiekvienam dalyviui asmeniškai bus išsiųstas elektroniniu paštu. Tereikia parašyti į klubą el.paštu [email protected]

DĖMESIO! Mes palaikome Ukrainą, taigi visi Ukrainos piliečiai ir jų augintiniai galės dalyvauti klubo organizuojamose specializuotose parodose NEMOKAMAI !!!  Palaikykime draugus ir pakvieskime sudalyvauti. Dėl registracijos kreipkitės el.paštu [email protected] arba telefonu +37061606501

Registracija vyksta iki liepos 7 dienos 23:59 valandos.

Registration is until 7th of July, 23:59.

Lithuanian Swiss Mountain Dog Club would like to invite you to be a part of two club shows on the 15-16th of July, 2023 – "CLUB WINNER 2023" and "BALTIC SENNENHUND WINNER 2023".

This is the registration to both shows "CLUB WINNER 2023" and "BALTIC SENNENHUND WINNER 2023".

If you would like to take part only in one of those two dog shows, you should choose registration from one of the show.

FOR THOSE WHO WOULD LIKE TO TAKE PART IN BOTH SHOWS, WE WILL MAKE DISCOUNT ON THE REGISTRATION FEE! 

ATTENTION! We are together with Ukraine, so all Ukrainian citizens and their pets are welcome to take part in all specialty shows of our club FREE OF CHARGE!!! Let's support and invite our frieds to joine us. Regarding the registration please contact us by e-mail [email protected] or by phone +37061606501

Parodos "KLUBO NUGALĖTOJAS 2023" teisėja

The judge of the show "CLUB WINNER 2023" teisėja

  • KAROLINE GSELL (AUSTRIJA / AUSTRIA)

Parodos "BALTIJOS ZENENHUNDŲ NUGALĖTOJAS 2023" teisėja

Judge of the show "BALTIC SENNENHUND WINNER 2023"

  •  AUDE MALHERBE (PRANCŪZIJA / FRANCE) 

Klasės:

Šuniukų klasė – nuo 4 iki 6 mėnesių
Mažylių klasė – nuo 6 iki 9 mėnesių
Jaunimo klasė – nuo 9 iki 18 mėnesių
Pereinama klasė – nuo 15 iki 24 mėnesių
Atvira klasė – nuo 15 mėnesių
Čempionų klasė – nuo 15 mėnesių
(pateikus čempiono diplomo kopiją)
Veteranų klasė – nuo 8 metų

Classes:

Baby class – from 4 till 6 months
Puppy class – from 6 till 9 months
Junior class – from 9 till 18 months
Intermediate class – from 15 till 24 months
Open class – from 15 months
Champion class – from 15 months
(only with champion diploma certificate)
Veteran class – from 8 years

Titulai:

Kl.JN - Klubo jaunimo nugalėtojas
LT CAC - Kandidatas į Lietuvos grožio čempionus
Kl. N – Klubo nugalėtojas
Kl. VN – Klubo veteranų nugalėtojas
BOS - Geriausias kitos lyties atstovas
BOB - Veislės nugalėtojas

Titles:

Kl.JN - Club junior winner
LT CAC - Candidate to Lithuanian champion
Kl. N – Club winner
Kl. VN – Club veteran winner
BOS - Best of opposite sex
BOB - Best of breed


Parodoje vyks "Vaikas ir šuo" (tik pirmąją dieną), Profesionalių vedlių (tik pirmąją dieną), Mėgėjų vedlių (tik pirmąją dieną), Geriausos poros, Geriausio veislyno bei Geriausio reproduktoriaus konkursai.
Konkursų „Vaikas ir šuo“, Profesionalių vedlių ir Mėgėjų vedlių registracija vyks parodoje, kaina 10 €.


„Child and Dog“ (only on first day), Profesional handler (only on first day), Senior handler (only on first day), Best Couple, Best Kennel and Best Progeny competitions will be held at the show.

Competitions „Child and Dog“, Profesional handler and Senior handler registration will be held at the show place, price 10 €.


55°18'50" N 24°46'43" E
Kurėnų užeiga
Ežero g. 5
Kurėnai
LT-20102 Kurėnai
Lithuania
Lithuanian swiss mountain dog club

Register

Registrations for this show are closed at this time.

 
 

Trust Guard Security Scanned