OnlineDogShows.eu

17/07/2021 - 18/07/2021  
Swiss Mountain Dog Specialties - LITHUANIAN SENNENHUND WINNER'2021 & CLUB WINNER'2021 Lithuania

  Enter for this show  


2021 m. liepos mėn. 17-18 dienomis kviečiame net į dvi Šveicarų zenenhundų mylėtojų klubo organizuojamas specializuotas parodas – "LIETUVOS ZENENHUNDŲ NUGALĖTOJAS 2021" ir "KLUBO NUGALĖTOJAS 2021". 

DALYVAUJANTIEMS ABIEJOSE PARODOSE TAIKOMA REGISTRACIJOS MOKESČIO NUOLAIDA

*ŠZMK klubo nariams bus taikoma klubo nario nuolaida. Norintys pasinaudoti nuolaidos kodu prašome rašyti [email protected] Jums nuolaidos kodas bus išsiųstas asmeniškai elektroniniu paštu.


Lithuanian Swiss Mountain Dog Club would like to invite you to be a part of two club shows on the 17th-18th of July, 2021 – "LITHUANIAN SENNENHUND WINNER 2021" & "CLUB WINNER 2021".

FOR THOSE WHO WOULD LIKE TO TAKE PART IN BOTH SHOWS, WE WILL MAKE DISCOUNT ON THE REGISTRATION FEE!

If you would like to have this discount, please choose the registration option for both shows.


Parodos "LIETUVOS ZENENUNDŲ NUGALĖTOJAS 2021" teisėjas / The judge of the show "LITHUANIAN SENNENHUND WINNER 2021"

  • JENS UTKE RAMSING (DANIJA/DENMARK)

Parodos "KLUBO NUGALĖTOJAS 2021" teisėja / The judge of the show "CLUB WINNER 2021":

  • LISBET UTKE RAMSING (DANIJA/DENMARK)

Apie teisėjus / About the judges:

Informacija susijusi su COVID-19 situacija.

  • Renginys bus organizuojamas vadovaujantis parodos dieną galiojančiomis renginių organizavimo taisyklėmis.
  • Parodos organizatoriai pasilieka teisę atšaukti parodą, keisti teisėjus ar koreguoti parodos programą, apie tai bus informuoti visi užsiregistravę parodos dalyviai.
  • Jeigu dėl aplinkybių susijusiu su COVID-19 paroda negalės įvykti, parodos registracijos mokestis bus grąžintas minusavus 6,5% sumokėtos sumos, t.y. padengti registracijos operatoriaus administracinius mokesčius.

Prašome gerbti numatytas taisykles bei saugoti vieni kitus laikantis atstumų. Tik dirbdami kartu, sagodami ir gerbdami vieni kitus, parodas galime padaryti ypatingas ir neužmirštamas.


The information concerned the COVID-19 situation:

  • The event will be held according to government regulations on the date of the exhibition.
  • The organizers of the exhibition keep the right to cancel the event, change the judges or alter the exhibition program. All registered participants will be informed about all changes made.
  • In case of the show must be canceled the registration fee will be refunded minus 6,5% to cover the registration operator administration costs. 

Respect our regulations, pay respect by giving space to others. Working together, taking care of each other, can make shows special and unforgettable.


Klasės:

Šuniukų klasė – nuo 4 iki 6 mėnesių
Mažylių klasė – nuo 6 iki 9 mėnesių
Jaunimo klasė – nuo 9 iki 18 mėnesių
Pereinama klasė – nuo 15 iki 24 mėnesių
Atvira klasė – nuo 15 mėnesių
Čempionų klasė – nuo 15 mėnesių
(pateikus čempiono diplomo kopiją)
Veteranų klasė – nuo 8 metų

Classes:

Baby class – from 4 till 6 months
Puppy class – from 6 till 9 months
Junior class – from 9 till 18 months
Intermediate class – from 15 till 24 months
Open class – from 15 months
Champion class – from 15 months
(only with champion diploma certificate)
Veteran class – from 8 years

Titulai:

Kl.JN - Klubo jaunimo nugalėtojas
LT CAC - Kandidatas į Lietuvos grožio čempionus
Kl. N – Klubo nugalėtojas
Kl. VN – Klubo veteranų nugalėtojas
BOS - Geriausias kitos lyties atstovas
BOB - Veislės nugalėtojas

Titles:

Kl.JN - Club junior winner
LT CAC - Candidate to Lithuanian champion
Kl. N – Club winner
Kl. VN – Club veteran winner
BOS - Best of opposite sex
BOB - Best of breed


Parodoje vyks "Vaikas ir šuo", porų bei veislynų konkursai. Konkursas „Vaikas ir šuo“ yra nemokamas, registracija vyks parodos vietoje.


„Child and Dog“, Best Brace and Best Kennel competitions will be held at the show Competition „Child and Dog“ is free of charge, registration will be held at the show place.


55°18'50" N 24°46'43" E
Kurėnų užeiga
Ežero g. 5
Kurėnai
LT-20102 Kurėnai
Lithuania
Lithuanian swiss mountain dog club

Register

Register your dogs for this show, order tickets, etc…

General Conditions