OnlineDogShows

  Internationale rashondententoonstelling

C.A.C.

Exposition internationale de chiens de races

 

DE KEURINGEN BEGINNEN OM 10.00 U * LES JUGEMENTS COMMENCENT À 10H00

 

 

Belgische Klub voor Zwitserse Sennenhonden (KKUSH 0720) 

 

- Organiseert op 17.06.2018 

- Volgens sectie 4A 

- Schoonheidstentoonstelling met CAC

- Aantal deelnemers: 47

 

 

Bestuur - Conseil d’administration

 

Voorzitter: Albertine Peutz

Président: Moulin de Scalagrand, 47210 Mazières-Naresse (F)

Tel : 0477 46 35 96

E-mail : [email protected]

 

Secretaris : Joseph Van Hummelen, Leliestraat 12, 2820 Rijmenam

Secrétaire: Tel: 0476 40.35.35

E-mail : [email protected]

 

 

Penningmeester: Gust Casteels, Krimeestraat 4, 2820 Rijmenam

Trésorier: Tel: 0476 21 82 50

Ledenadministratie: E-mail : [email protected]

Admin. Membres:

 

Bestuursleden: Karolien Denies, Kroendaalplein 7, 3090 Overijse

Membres du comité : Tel : 049522 92 18

Webmaster: E-mail : [email protected]

 

Fokcommissie Albertine Peutz

Com. d’élevage Moulin de Scalagrand, 47210 Mazières-Naresse (F)

Tel : 0477 46 35 96

E-mail : [email protected]

 

 

Redactiemedewerkers: Nathalie Govaerts, Annika Freson, Wim Debets

 

Collaborateurs rédaction:

 

KLASSENINDELING

 

Minor Puppyklas: voor honden van minimum 3 tot 6 maanden.

Puppyklas: voor honden van 6 tot 9 maanden.

Jeugdklas: voor alle honden van 9 tot 18 maand. 

Intermediaire klas: voor alle honden van 15 tot 24 maanden. 

Open klas: voor alle honden vanaf 15 maand. 

Kampioenklas: minimumleeftijd 15 maanden (met kopie FCI-certificaat). 

Veteranenklas: voor honden ouder dan 8 jaar. 

 

 

 

 

ORGANISATIE – ORGANISATION

Bestuur BKZS / Comité CBBS

MEDEWERKERS – COLLABORATEURS

RING 1 Mw. Ingrid Voorspoels

        Mw. Patricia Vanneste

        M. Jan Vandamme

SECRETARIAAT – SECRETARIAT Joseph Van Hummelen

 

PENNINGMEESTER – TRESORIER Gust Casteels

 

DIERGENEESKUNDIGE DIENST – VETERINAIRE

Dierenarts van wacht

KEURMEESTER - JUGE                        VOLGORDE KEURINGEN – L’ORDRE JUGEMENTS

Ring 1a M. Roger Vanhoenacker 2   Entlebucher Sennenhund         1 - 2

                                        8   Groβer Schweizer Sennenhund 3 - 10

Ring 1b Mw. Carine Roobrouck 37 Berner Sennenhund               11 - 47

 

PROGRAMMA ERERING – PROGRAMME RING D’HONNEUR

 1. Beste Koppel                  Meilleur couple
 2. Beste Groep                   Meilleur groupe
 3. Beste minor puppy BIS Meilleur minor puppy BIS
 4. Beste puppy BIS                 Meilleur chiot BIS
 5. BIS Beste Sennenhond BIS Meilleur Bouvier Suisse
 6. Best jeugd BIS                 Meilleur jeune BIS
 7. Beste veteran BIS                 Meilleur vétéran BIS

 

 

PRIJZEN GESCHONKEN DOOR DE BKZS — PRIX OFFERTS PAR LE CBBS

 

Keurverslag voor elke deelnemer (on line)    Rapport de juge pour chaque participant (on line)

Diploma voor elke deelnemer                            Diplôme pour chaque participant

Aandenken voor elke deelnemer                    Trophée pour chaque participant

Paket Opti Life voor elke deelnemer            Paquet Opti Life pour chaque participant

Trofee voor elke C.A.C.-winnaar                    Trophée pour chaque gagnant du C.A.C.

Trofee voor elke R.C.A.C.-winnaar                      Trophée pour chaque gagnant du R.C.A.C.

Trofee beste Minor Puppy BIS                            Trophée du BIS Minor Puppy 

Trofee beste Puppy BIS                                    Trophée du BIS Puppy 

Trofee beste Jeugdhond van de show            Trophée du meilleur Jeune du show

Trofee beste Veteraan van de show            Trophée du meilleur Vétéran du show

Trofee voor beste groep                                    Trophée pour le meilleur groupe

Trofee voor beste koppel                                    Trophée pour le meilleur couple

Trofee voor elke BOB                                            Trophée pour chaque BOB

 

Zak voeding Opti Life voor elke BOB en elke winnaar in de erering

Sac nourriture Opti Life pour chaque BOB et chaque gagnant du ring d'honneur

 

Beker geschonken door de Vergadering der Afgevaardigden (V.d.A.) aan de Res. B.I.S.

Coupe offerte par l’Assemblé des Délégués (A.d.D.) au Res. B.I.S.

 

Beker geschonken door Recreatie De Hellewel aan de B.I.S.

Coupe offert par Recreation De Hellewel au B.I.S.

 

Rozet ONLINEDOGSHOWS aan de B.I.S

Rosette ONLINEDOGSHOWS au B. I. S

Trofee van de K.M.S.H. aan de B.I.S.

Trophée du S.R.S.H. à la B.I.S. 

 

 

DEELNEMENDE HONDEN PER RAS

CHIENS PARTICIPANTS PAR RACE

 

Aantal – Nombre      Ras – Race                                 Nrs

2                              Entlebucher                                     1 - 2

8                              Grote Zwitser – Grand Suisse 3 - 10

37                              Berner – Bernois                         11 - 47

                                                                                        47

1 Koppel - Couple                                                         24 - 43

1 Groep – Groupe * van 't Stokerybos                 21 - 24 - 43

 

 

Toekomstige activiteiten

 • 26 augustus 2018:   Picknickwandeling  te Kiewit-Hasselt
 • 14 oktober  2018:   Selectie te Bonheiden 
 • 20 oktober 2018:   Mosselwandeling te Raversijde
 • 25 november 2018:   Workshop Grote Zwitser

Prochaines activités

 

 • 26 août 2018:   Promenade picknick  à Kiewit-Hasselt
 • 14 octobre 2018:   Sélection à Bonheiden 
 • 20 octobre 2018:   Promenade des Moules à Raversijde
 • 25 novembre 2018:   Workshop Grand Bouvier Suisse