Introduction
____________
 
These Terms and Conditions shall apply to all obligations and relationships with Onlinedogshows.eu both through the website www.onlinedogshows.eu if not electronically.
 
Onlinedogshows.eu offers include business services through its website by providing online entry services for official FCI all breed dogshows.
 
 
 
Privacy
_______
 
We respect your privacy and we want to maintain your confidence in our handling of any data and information that is collected during your visit to our web site.
 
We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting. This will happen thru our newsletter, you can always at all time change this in your personal account on our website. (pls note you will also not get any newsletters anymore concerning dogshow updates & deadlines ext...)
 
You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection. If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.
 
 
 
Registration
____________
 
You must make a registration before entering at any dog show and after the registration you can log in to our sytem. Every user is responsible for the content given in our system. All uploaded information must be accurate and user is aware the documents will be transferred to the dog show organization where the user has entered dogs for.
 
We can not accept entries thru e-mail and fax. Entry is for a certain dog, there is no possibility to change the dogs after a succesful entry/registration.


 
Every user can cancel his account at any time, all entered data will be deleted immediately. (Money paid to that date will not be refunded)
 
 
 
Online entries
______________
 
Entering is always according to the show regulations of FCI (www.fci.be), when you enter your dogs in our online system, you agree to comply it and be bound by it.
 
In accordance with the Show regulations, entries can not be canceled or transferred to another exhibitor/dog.
 
For the dog shows only dogs with official FCI pedigrees can be entered, one dog can be entered in one class only.
 
 
 
Entry fee
_________
 
According to the entry fee category, that day counts when the total amount is paid. 
In case of partial payment that day counts, when the total amount of the entry fee is paid. We can only accept entries in case if you pay the total amount.
 
Your entry registration is only confirmed when your payment is fully received together with the ID reference provided to you. We do not cover the bank transfer expenses, all bank cost are for the user.
 
The prices on the website for the services and products include VAT. There are no extra charges.
 
The customer receives the requested documents via email, which means that no shipping costs are charged.
 
Onlinedogshows.eu reserves the right to change the prices at any time but the products and services are invoiced at the prices at the time of the order.
 
Refund? 
--------------------
Withdrawals received 10 days prior to the deadline of a show may be eligible for a refund of the paid amount. Refunds will be issued by proof of written notification accompanied by either a veterinary or medical certificate. A 10€ Administration Fee for each dog will apply to refunds. Refund requests submitted after the 10 days before closing or after the deadline of the show are not possible in any case.
 
Entry tickets 
--------------------
Entry tickets for adults, children, dogs, ect... are not refundable and can not be cancelled under any circumstances
 
Payment by Card / Bank Transfer
________________________________
 
The only valid currency used is Euro in our system or by bank transfers made into our accounts. Card details used for payment are never stored on our website and are handled by a secured & certified third party company.
 
Bank Transfers must reach us by the date of the deadline, therefore 5 days before the final deadline you can't pay by bank anymore.
 
If bank transfer payment does not arrive until the last entry deadline, or only some part of it is paid, your entry will not be in the catalog, and the dog cannot take part in the show. If the money arrives after the deadline we shall refund the money after taken a 15 Euro penalty to cover the administration costs.
 
 
 
Cookies
________
 
Our website use cookies to store information about visitors preferences, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends thru their webbrowser.
 
 
 
Service
_______
 
Online dog shows is an online platform for online entries over the internet, all information is available for participated dog show organizations in our system.
The platform provided will give every user an optimal service, however the system can occur a limited downtime in order to update the system to provide maximum service.
 
The price per dog for using our service/system is only 2,5 Euro which must cover the costs of banking and keeping the website running safe and sound.
 
 
 
Forfait / black list KMSH
__________________________
 
Accounts that are blacklisted on the official KMSH list can be refused by Onlinedogshows.eu or the show organisation where they have entered dogs.
The account holder that has made entries and paid for them will be refunded after a 10 euro administration fee has been taken in to our account.
 
 
 
Jurisdiction and applicable law
_______________________________
 
Use of this website is subject to Belgian law.
These terms and conditions will be governed by and interpreted in accordance with the law of Belgium. 
You agree to submit to the exclusive jurisdiction of the Belgian Courts in relation to any claim, dispute or matter arising out of or relating to the use of this website.
 
 
 
Company
_______
 
Onlinedogshows.eu is a trading name of Animal Projects cvoa/scri, Terhulpsesteenweg 187, 1170 Brussels, Belgium, Company number (ondernemingsnummer / numéro d'entreprise) and VAT (BTW/TVA): BE 0665 535 707, RPR Bruxelles.
 
 
 
Contact
_______
 
You can always contact us through the contact page on our website.
NL
__
 
 1. De tentoonstellingen wordt gehouden onder het beschermheerschap van de Fédération Cynologique Internationale.

 2. Op de tentoonstellingen zijn het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing.

 3. De tentoonstellingen zullen worden gehouden op vrijdag 14 december 2018 (Holland Cup) en op zaterdag 15 en zondag  16 december 2018 (Winner) in de RAI te Amsterdam, of indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op een door het bestuur der vereniging nader te bepalen plaats en datum.

 4. Naar waarheid ingevulde inschrijvingen dienen uiterlijk op 15 november 2018 te zijn ontvangen en betaald via de aangegeven inschrijfmogelijkheid. Zodra het aantal honden dat kan worden geplaatst is bereikt, zal de inschrijving eerder worden gesloten, want VOL=VOL, met name op de eendaagse. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om bij wijziging van de datum van de tentoonstellingen, de datum voor het sluiten der inschrijving te wijzigen.

 5. Programma’s en inlichtingen zijn gratis verkrijgbaar bij het secretariaat. Ingeschreven kunnen slechts worden de honden, die in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB. Importhonden dienen te worden overgeschreven in het NHSB.

 6. De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom. Indien dit een buitenlandse exposant betreft dient ook op het buitenlandse adres te worden ingeschreven. Alle correspondentie gaat via e-mail. Wil u de correspondentie via gewone post ontvangen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen bij het secretariaat (info@winnershow.nl). Honden met een buitenlands stamboomnummer kunnen nooit ingeschreven worden op een Nederlands adres.

 7. Inschrijven verplicht de inzender/exposant het inschrijfgeld te betalen. Inschrijven zonder directe betaling is niet mogelijk.

 8. Online inschrijven staat gelijk aan ondertekenen en is daarmee uw akkoord met de gestelde regels.

 9. Alle op de tentoonstelling aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moeten middels het inentingsboekje/ Europees hondenpaspoort aan kunnen tonen dat de hond voldoende is beschermd middels enting of middels titerbepaling (met einddatum aangegeven door een praktiserend dierenarts in het Europees hondenpaspoort).

 10. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden teruggetrokken en/of gewisseld. De gepubliceerde keurmeesterslijst is onder voorbehoud van wijzigingen.

 11. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling, de partners en ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.

 12. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.

 13. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is beschermd, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is of middels titerbepaling, aangetekend in het Europees Hondenpaspoort door een praktiserend dierenarts met geldigheidsdatum. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Dit is de verantwoording en het risico van de eigenaar/exposant en het inschrijfgeld zal dan NIET worden terugbetaald.

 14. De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd. Honden met gecoupeerde oren mogen/kunnen niet deelnemen, ongeacht het land waar de hond geboren/gecoupeerd is.

 15. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Tevens kunnen honden met geamputeerde staarten deelnemen als aangetoond kan worden dat deze hond geboren- en aan de staart gecoupeerd is, in een land waar geen coupeerverbod van staarten geldt of geboren voordat er in het geboorteland een coupeerverbod van staarten van kracht was. Het geboorteland moet in dat geval vermeld worden bij inschrijving door toevoeging achter het NHSB nummer Imp. (Land). Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven. Inschrijven van bovengenoemde honden met “aandoeningen” is de verantwoording van de exposant/eigenaar en in geval één of meerdere van deze “aandoeningen” worden geconstateerd wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.

 16. De klassen van deelneming worden als volgt gedefinieerd, waarbij geldt dat voor de bepaling van de leeftijd de datum waarop de hond wordt geshowd, beslissend is: 1. Jongste Puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt. (CAC-CACIB niet mogelijk) 2. Puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt (CAC-CACIB niet mogelijk). 3. Jeugdklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt (CACIB niet mogelijk). 4.Tussenklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt. 5. Openklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt. 6. Gebruikshondenklas: voor gebruikshonden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en waarvoor de Raad van Beheer of, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, door de overkoepelende organisatie van dat land, een verklaring als bedoeld in artikel IV.21 lid 1 van het Kynologisch reglement is afgegeven (kopie meesturen). Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas. 7. Kampioensklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en een Nationale of Internationale kampioenschaptitel hebben; bijvoorbeeld Belgisch, Nederlands of Duits Kampioen/VDH-kampioen (alle overige titels vallen hierbuiten). De kampioenstitels dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie, dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas. 8. Veteranenklas: voor honden, die op de dag van het evenement de volle leeftijd van 8 jaar hebben bereikt (CACIB niet mogelijk). Speciale klassen: Koppel: een reu en een teef van hetzelfde ras en dezelfde variëteit waarvan dezelfde exposant (eerste) eigenaar is. De honden moeten ook zijn ingeschreven in één van de andere klassen. Fokkerijgroep: een groep van minimaal 3 en maximaal 5 honden van hetzelfde ras en dezelfde variëteit waarvan de fokker dezelfde is (zelfde kennelnaam). De honden moeten ook zijn ingeschreven in één van de andere klassen.

 17. De honden kunnen vanaf 08:00 uur het tentoonstellingsgebouw worden binnengebracht.

 18. De keuringen beginnen om op vrijdag om 10:30 uur en op zaterdag en zondag om 10:00 uur. De keuringen in de erering beginnen om ca. 15.30 uur of zodra de organisatie of de gedelegeerde van de Raad van Beheer dit wenselijk acht. De exposanten worden niet via de omroepinstallatie gewaarschuwd om met hun hond(en) in de ring te komen.

 19. De tentoonstelling is voor exposanten/honden geopend van 08.00 uur tot ca. 18.30 uur. Bezoekers die meekomen met de te exposeren honden kunnen binnen via de hondeningang. Daar kan men ook een toegangskaartje kopen. De hoofdingang voor bezoekers gaat open om 09:30 uur.
 20. Het secretariaat tijdens de tentoonstelling is geopend van 08.00 tot ca. 17.00 uur.

 21. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.

 22. Artikel VI.17 Kynologisch reglement
  Het is verboden op exposities of wedstrijden”parforce banden”, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken.Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.

 23. Op deze tentoonstelling kunnen voor alle definitief erkende rassen voorstellen tot het toekennen van een certificaat van de Fédération Cynologique Internationale (CACIB), en voorstellen tot het toekennen van een kampioenschapprijs van de Raad van Beheer (CAC) worden verdiend.

 24. Er wordt op de tentoonstelling gelegenheid gegeven tot het plaatsen van stands tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding.

 25. Het verhandelen van honden in en rond het tentoonstellingsgebouw is verboden. Dit geldt zowel voor ingeschreven honden als voor “niet voor keuring ingeschreven honden” en/of bezoekershonden.

 26. Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie.

 27. Wanneer door overmacht en/of in het belang van de honden, de tentoonstelling niet door kan gaan, vindt geen (volledige) restitutie van het inschrijfgeld plaats. De organisatie acht zich in geval van calamiteiten niet gehouden aan de verplichting het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.

 28. Alle genoemde bedragen zijn, tenzij anders vermeld, incl. BTW

 29. Onbekendheid met de regels kan nooit aangevoerd worden als reden tot terugtrekking. De hoogte van het inschrijfgeld is afhankelijk van de termijn van inschrijven en betalen. De tarieven kunt u vinden op onze website. Wij wijzen u op de speciale korting als u dezelfde hond tegelijkertijd inschrijft op zowel voor de Holland Cup als voor de Winner Show (zie klassen en inschrijfgelden)

 30. Wij werken met een online inschrijfmodule. Mocht het onmogelijk voor u zijn op deze manier in te schrijven, neemt u dan telefonisch of schriftelijk contact op met het secretariaat. Zij zoeken samen met u dan naar een mogelijkheid om toch in te schrijven en te betalen.