OnlineDogShows.eu

15/08/2023  
KVN Aalst - 9ste Edition All breeds Junior & Veteran day Belgium

  Registreer voor deze show  

WITH JUNIOR AND VETERAN POINT!

Met jeugd en veteraan punt!

Informations

BUITEN SHOW - SHOW EXTERIEUR - OUTDOOR SHOW

  • Keuringen starten vanaf 10u. Deuren open vanaf 8h30.  Geregistreerde honden kunnen niet geannuleerd worden. Vroegere sluiting bij het behalen van het maximaal honden per keurmeester. Inkom gratis.
  • Le jugement commence à 10h. Portes ouvert à partier de 8h30. Les chiens inscrits ne peuvent pas étre annulés. Fermeture anticipée quand le maximum de chiens par juge atteint. Entrée gratuite.
  • Judging starts at 10am. Doors open from 8.30am. Entered dogs cannot be cancelled. Early Closing when reaching the maximum dogs per judge. Entrance free.

GRATIS GEDRUKTE CATALOGUS - CATALOGUE IMPRIME GRATUIT - FREE PRINTED CATALOG

Eten ter plaatse mogelijk: Hamburgers 


50°46'11" N 03°53'21" E
Hondenschool ‘De herleving’
Vierwindenstraat 1
9500 Geraardsbergen
Belgium
Kynologische Vereniging Nievel Kapel

Inschrijven

Schrijf uw honden in voor deze show, bestel toegangskaarten, enz.

Algemene Voorwaarden