OnlineDogShows.eu

20/08/2022  
NTU - Special National Terrier show - All breeds Gr3 Netherlands

NTU - Special National Terrier show - All breeds Gr3 Toon Resultaten Catalogus Raadplegen

 

Nederlands National Terrier show with CAC

all  breeds group 3  

Beste Terrierliefhebber,

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan onze Nationale Terriershow, georganiseerd door de Nederlandse Terrierunie. Deze show zal worden gehouden op het terrein van KC Apeldoorn, Polderweg 5 te Apeldoorn.

We hebben dit jaar als organisatie gekozen voor een openlucht tentoonstelling. Daardoor kunnen we het inschrijfgeld lager houden en hoeven we geen entreegeld voor bezoekers te vragen.

KC Apeldoorn is goed te bereiken en beschikt in de directe omgeving over voldoende parkeergelegenheid. Op het terrein zijn op een afgezet gedeelte partytenten toegestaan. Er zijn voldoende campings in de nabijheid waar u kunt overnachten (www.akc.nl/campings), op het terrein is dit niet toegestaan. Ook zijn er in de omgeving diverse hotels waar honden zijn toegestaan.

We hebben als organisatie diverse ras (-groep)specialisten uitgenodigd die vakkundig uw terrier zullen keuren.

Uiteraard zullen er ook weer diverse standhouders aanwezig zijn met uiteenlopende artikelen.

Op dezelfde dag vindt op dezelfde locatie de kampioenschapsclubmatch van de Norfolk Terrier en Norwich Terrier plaats. Voor die rassen is het dus mogelijk om op dezelfde dag 2x CAC te behalen. Meer info via: www.norfolk.nl en/of www.norwichterrierclub.nl

Wisseling van hond is niet toegestaan
Bij annulering van hond - géén restitutie

*****************************************************************************************************

Dear Terrier Friend,

Hereby we would like to invite you to participate at our National Terrier Show, organised by the Dutch Terrier Union. This show will be held on the terrain of KC Apeldoorn, Polderweg 5 in Apeldoorn.

This year as organisation we have chosen for an open air show. Because of this, we can keep the entry fees lower and we don't have to ask an entrance fee for visitors.

KC Apeldoorn is easy to reach and has plenty of parking space nearby. Party tents are allowed on a fenced off area on the grounds. There are plenty of campsites in the area where you can stay overnight (www.akc.nl/campings), this is not allowed on the terrain. There are also several hotels in the area where dogs are allowed.

We have invited several breed (-group) specialists who will expertly judge your terrier.

Of course, there will also be several tradeholders present with various articles.

On the same day, at the same location, the championshipshow of the Norfolk Terrier and Norwich Terrier will take place. So for those breeds it is possible to get 2x CAC on the same day. More info via:  www.norfolk.nl en/of www.norwichterrierclub.nl

Change of dog is not allowed
When cancelling a dog - no refund

Informatie / Information
  • Gratis online catalogus / Free digital catalogue;
  • Prevention and corona measures according to government regulations at the time of the exhibition;
  • When the show has to be cancelled because of Covid we will reïmburse the entry fee minus 8,5 %

Van 5 augustus 20.00 uur tot en met 22 augustus 05.00 uur is  de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn in de richting Apeldoorn afgesloten. Kijkt voor de actuele informatie op https://www.vananaarbeter.nl/werkzaamheden en/of https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a50-groot-onderhoud-waterberg-beekbergen


52°11'04" N 06°00'20" E
KC Apeldoorn
Polderweg 5
7327 GX Apeldoorn
Netherlands
NTU

Catalogus

Bekijke de online catalogus van deze show:

Online Resultaten

Vind hier de online resultaten van deze show:

Inschrijven

Inschrijvingen voor deze show zijn momenteel gesloten

Keurmeesters & Statistieken