OnlineDogShows.eu

20/02/2022  
Whippet & Italian Sighthound Specialty (2 x CAC) Netherlands

  Registreer voor deze show  


Kampioensclubmatch voor Whippets en voor Italiaanse Windhondjes met dubbel CAC.

Judge: Mrs. T. Urek ( SLO) all CAC classes except Veteran (*)
Judge: Mr. G. Jipping (NL) : Minor Puppy, Puppy  & Veteran  

Date:  20 februari 2022

Sluitingsdatum/ Closing date:  08-02-2022

INDOOR SHOW !!

Location: Sportcentrum Beusichem 

 
 
Informatie Covid

Om aan de show te kunnen deelnemen moeten wij bij het binnenkomen nagaan of u een gevaccineerd bent ( QR code) of u moet kunnen aantonen dat u negatief getest bent. Om deze show te organiseren, moeten wij ons aan de regels van de Nederlandse regering houden.  * In geval dat er niet genoeg honden voor een tweede keurmeester aangemeld worden, zal mevr. T. Urek alle honden keuren. Dit geldt ook als Coronomaatregelen ons hiertoe verplichten.

For entering the show area it is nescessary to show us  that you are vaccinated or that you ca show a negative Covid test. To organize this show, we have to follow the regulations of the Dutch government. * In case there are not enough entries for a second judge, or if Corona regulations oblige us to do so, mrs. T. Urek will judge all classes.

In het geval dat de show moet worden geannuleerd, wordt het inschrijfgeld terugbetaald minus 8,5%.
In case the show has to be cancelled, the entry fee is refunded minus 8.5%.

Pricing

Babyclass and Puppyclass::            17,50 €
Other classes:
1st dog                 35,00 €
2nd dog etc.         30,00 €
5th (after 4 dogs in CAC classes only!) FREE

Voorwaarde voor inschrijving

Voor de Kampioensclubmatch geldt een vrije inschrijving. Op een Kampioensclubmatch telt het kampioenschap dubbel (2 CAC’s). Het reserve-kampioenschap telt voor 1 kampioenschap (1 CAC). De nummers 1 uit alle klassen (uitgezonderd de jongste puppyklas en puppyklasse) dingen mee naar het kampioenschap en reservekampioenschap, mits deze nummers 1 de kwalificatie uitmuntend hebben gekregen.

De nummer 2 uit de klasse waaruit de kampioen is gekozen mag ook meedingen naar het reserve-kampioenschap, mits de betreffende hond de kwalificatie uitmuntend heeft gekregen. Indien de beste hond reeds in het bezit is van de titel Nederlands Kampioen wordt de kampioenschapsprijs aan de op één na beste toegekend en vervalt de reserve-kampioenschapsprijs.

Indien ook de op één na beste hond in het bezit is van de titel Nederlands Kampioen, vervalt de kampioenschaps-prijs.

Alle ingeschreven honden dienen in het NHSB of erkend buitenlands stamboek te zijn ingeschreven.

Belangrijk

Iedere inzender wordt geacht volkomen op de hoogte te zijn van het reglement van de Raad van Beheer t.a.v. Kampioens-clubmatches en kan zich nimmer op onbekendheid hiervan beroepen. (zie www.raadvanbeheer.nl) 

Na ontvangst van inschrijving en betaling zal elke inschrijver, op zijn laatst 5 dagen van tevoren, een bewijs van inschrijving ontvangen. Dit bewijs moet u meenemen naar de clubmatch. De inschrijving sluit op: 06-02-2022. De inschrijfformulieren of online inschrijvingen plus de betalingen dienen uiterlijk op deze datum te zijn ontvangen. 

Lunch

In de kantine kunt u de nodige versnaperingen kopen. Honden zijn in de kantine niet welkom.

Inentingsboekje / dierenpaspoort

Exposanten dienen het inentingsboekje /dierenpaspoort van hun ingeschreven hond(en) bij zich te dragen, zodat dit op verzoek getoond kan worden. Dit geldt ook voor honden die niet in de catalogus zijn ingeschreven maar toch tot het showterrein worden toegelaten.

Titel CW’22

De titel “Clubwinner 2022”, afgekort als CW22, wordt toegekend aan de honden die beste van het ras zijn geworden op de door de vereniging georganiseerde kampioenschapsclubmatch.

Klassenindeling

Jongste Puppyklas: 4 – 6 maanden;
Puppyklas: 6 – 9 maanden;
Jeugdklasse: 9 – 18 maanden;

Tussenklasse: 15 – 24 maanden;
Openklasse: vanaf 15 maanden;                                                 

Fokkersklasse: vanaf 9 maanden en door de exposant gefokt;
Gebruikshondenklasse: vanaf 15 maanden, voor honden in het bezit van een gebruikshondenverklaring. Een kopie van dezeverklaring dient gelijktijdig met het inschrijfbiljet ingezonden te worden;

Kampioensklasse: vanaf 15 maanden, voor honden die kampioen zijn in een FCI aangesloten land. Een kopie van deze verklaring dient gelijktijdig met het inschrijfbiljet ingezonden te worden;                                       

Veteranenklasse: vanaf 8 jaar;

Een hond mag slechts in 1 klasse worden ingeschreven.

De inschrijving

De inschrijving is geldig, als de betaling voor 08-02-2022 heeft plaatsgevonden.

Ontvangst en aanmelding ingeschreven honden tussen 09.00 en 9.30 uur.

Aanvang raskeuringen 10.00 uur.

Tot slot

Voor honden die niet in de catalogus zijn ingeschreven maar toch tot de expositieruimte worden toegelaten, dienen de eigenaren het inentingsboekje / dierenpaspoort bij zich te hebben, of aan de ingang een verklaring te ondertekenen dat zijn/haar hond(en) voldoende is gevaccineerd.

 


51°57'00" N 05°16'48" E
Sportcentrum Beusichem
Rijsbosch 3
4112MB Beusichem
Netherlands
Nederlandse Whippetclub (met daarinopgenomen het Italiaanse Windhondje

Inschrijven

Schrijf uw honden in voor deze show, bestel toegangskaarten, enz.

Algemene Voorwaarden