OnlineDogShows.eu

11/12/2021 - 12/12/2021  
Kerst Winner Show / Christmas Winner Show 2021 - CANCELLED - GEANNULEERD - ANNULÉ Netherlands 

CANCELLED - GEANNULEERD - ANNULÉ

 

Kerst Winner Show 2021 geannuleerd.

 De vervroegde persconferentie van vrijdagavond 26 november jl. vanuit onze regering, heeft bepaald dat de Kerst Winner Show 2021 niet op een veilige en verantwoorde wijze georganiseerd kan gaan worden. De nieuwe aanvullende COVID maatregelen in Nederland maken dit onmogelijk. De sterk stijgende besmettingscijfers en de dreigende te korten op de IC in Nederland zijn voor onze overheid de reden om het COVID maatregelen aan te scherpen. Wij betreuren deze situatie zeer maar kunnen niet anders besluiten gezien de actuele inzichten en maatregelen om onze Kerst Winner 2021 te annuleren. Zoals eerder aangegeven ontvangen onze exposanten 95% van het inschrijfgeld retour. Laten wij met elkaar zoveel mogelijk gehoor en invulling geven aan de huidige regelgeving en noodzakelijke maatregelen om deze verschrikkelijke pandemie een halt toe te roepen.

Wij danken onze exposanten, medewerkers, officials, leveranciers voor het in ons gestelde vertrouwen tijdens de voorbereidingen van onze Kerst Winner Show 2021.  

Het Kerst Winner team

 

Christmas Winner Show 2021 cancelled.

 The early press conference of Friday evening 26th of November from our government has determined that the Christmas Winner Show 2021 cannot be organized in a safe and responsible manner. The new additional COVID measures in the Netherlands make this impossible. The sharply rising infection figures and the impending shortages in the IC in the Netherlands are the reason for our government to tighten up the COVID measures. We deeply regret this situation but cannot decide otherwise given the current insights and measures to cancel our Christmas Winner 2021. As indicated earlier, our exhibitors will receive a refund of 95% of the registration fee. Let's listen to and implement the current regulations and necessary measures together as much as possible to stop this terrible pandemic.

We thank our exhibitors, employees, officials, suppliers for the trust placed in us during the preparations for our Christmas Winner Show 2021.

The Christmas Winner Team

 

AInternationale rashondenshow die dit jaar gehouden wordt in de Evenementenhal te Gorinchem.

Zaterdag 11 december rasgroepen : 2, 3, 4, 7 en 8
Zondag 12 december rasgroepen : 1, 5, 6, 9 en 10 
met toekenning van CAC, CACIB en Winnertitels

Bekijk onze website www.winnershow.nl voor de laatste meldingen !!

Graag nodigen wij u uit voor deelname aan onze internationale Rashondenshow te Gorinchem. In 2021 organiseren wij in samenwerking met de Raad van Beheer in een sfeervol aangeklede Evenementenhal de “Kerst Winner Show”. Onze standhouders en sponsoren zullen voor aantrekkelijke aanbiedingen zorgen. Het inschrijfgeld is ten opzichte van vorig jaar voor volwassen honden gelijk gebleven, parkeren kost slechts € 6,00 voor een uitrij ticket. Een reden temeer om in te schrijven op de gezelligste en mooist aangeklede Rashondenshow van het jaar. 

Het is wel toegestaan om met een camper te parkeren bij de evenementenhal, maar niet om daar te overnachten.

Wisseling van hond of annulatie is niet toegestaan

International purebred dog show that will be held this year in the Evenementenhal in Gorinchem.

Saturday December 11 breed groups: 2, 3, 4, 7 and 8
Sunday 12 December breed groups: 1, 5, 6, 9 and 10
with award of CAC, CACIB and Winner titles

Check out our website www.winnershow.nl for the latest reports!!

We would like to invite you to participate in our international purebred dog show in Gorinchem. In 2021, in collaboration with the Board of Directors, we will organize the "Christmas Winner Show" in an attractively decorated Evenementenhal. Our exhibitors and sponsors will provide attractive offers. The registration fee has remained the same for adult dogs compared to last year, parking costs only € 6.00 for an exit ticket. One more reason to register for the coziest and most beautifully dressed purebred dog show of the year.

It is allowed to park a camper at the event hall, but not to spend the night there.

Exchange dog or Annulation of subscription is not possible

Covid Rules

  • De organisatie van de KerstWinnershow volgt de op dit moment geldende maatregelen van de Overheid m.b.t. het Corona beleid, Zie hiervoor https://www.www.rijksoverheid.nl
  • De organisation of the KerstWinnershow follow the covid rules defined by the local authorities. More information : https://www.www.rijksoverheid.nl
  • Als de organisatie de show moet annuleren, de klanten zullen 95% van het betaalde bedrag terug ontvangen.
  • In case of the show must be cancelled by the organisation customer will be refuned 95 % of the amount paid.  

51°50'23" N 05°00'25" E
Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 HZ Gorinchem
Netherlands
Kynologenclub Nijmegen e.o. Noviomagum

Inschrijven

Inschrijvingen voor deze show zijn momenteel gesloten