OnlineDogShows.eu

03/10/2021  
Scandia DogShow NetherlandsKampioenschapsclubmatch Scandia Scandia Rasvereniging

OUTDOOR

We hebben dit jaar 3 keurmeesters:

Marion ten Cate (NL), zij keurt de Zweedse rassen, Groenlandhond en de 3 Laika rassen / Judging the Swedish Breeds, the Greenlanddog and the 3 Laika Breeds

Erna Upmeijer (NL), zij keurt de Finse rassen / Judging the Finnish Breeds

Wilma Roem (NL), zij keurt de Noorse rassen / Judging the Norwegian Breeds

COVID-19: UPDATE 28.09.21: Na overleg met KC Pampus gelden voor a.s. zondag de volgende regels. Als er niet meer dan 75 personen tegelijk op het terrein zijn, is het laten zien van een Coronabewijs niet nodig. Wel zal aan iedereen de gezondheidsvraag voorgelegd worden. Niet exposanten wordt gevraagd hun gegevens in te vullen op een formulier. Iedere exposant mag maximaal 1 uur voor  aanvang van de keuring het terrein betreden en wordt verzocht uiterlijk 1 uur nadat de hond gekeurd is het terrein weer te verlaten. Dit geldt niet voor de BOB van ieder ras en de koppel, de beste jongste pup en de beste jeugdhond.

COVID-19: UPDATE 28.09.21: After consultation with KC Pampus, the following rules will apply for this Sunday. If there are no more than 75 people on site at the same time, showing a Corona proof is not necessary. However, the health question will be presented to everyone. Non-exhibitors are asked to fill in their details on a form. Each exhibitor may enter the exhibition grounds a maximum of 1 hour before the start of the inspection and is requested to leave the exhibition grounds no later than 1 hour after the dog has been inspected.

Aanpassingen vanwege Corona:
  • Volledig digitale ringadministratie en gratis online catalogus;
  • Keuringen per klasse inclusief verslag, kwalificatie en toekenning CAC;
  • Preventiemaatregelen volgens voorschriften van de overheid op het moment van de tentoonstelling;
  • In het geval dat de show moet worden geannuleerd, wordt het inschrijfgeld terugbetaald minus 8,5%.

Rules in case of Covid is still active at the date of the show

  • Full digital ring administration and free online catalog;
  • Judment by classes inclusive judgment report with  CAC;
  • Preventive measures according to government regulations at the time of the exhibition;
  • In case of the show must be cancelled subscription will be refunded minus 8,5%.

52°21'28" N 05°16'06" E
KC Pampus
Weteringweg 2
1358 AK Almere
Netherlands

Catalogus

Bekijke de online catalogus van deze show:

Online Resultaten

Vind hier de online resultaten van deze show:

Inschrijven

Inschrijvingen voor deze show zijn momenteel gesloten