OnlineDogShows.eu

18/09/2021 - 19/09/2021  
Special Dobermann Shows - 2 shows - 2 days Netherlands

D.V.I.N. Kampioenschaps Clubmatch Toon Resultaten Catalogus Raadplegen

flyer KCM1

Kortingscode verkrijgbaar : klick hier

Algemene bepalingen en voorwaarden:

 • Deelnemers aan de Kampioenschaps Clubmatch (KCM) voldoen aan de rasstandaard voor Dobermann .
 • Afzender verklaart hierbij dat, voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond gedurende de laatste 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekten of enige andere ziekte van besmettelijke aard in het bijzonder te vrezen valt. Tevens verklaart de inzender hierbij de hond niet te zullen uitbrengen indien de aangegeven omstandigheden zich voor het evenement alsnog  mochten voordoen. 
 • Inzender verklaart hierbij dat de door hem/haar ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is. Op verzoek van dierenarts of organisatie moet een geldig inentingsboekje of dierenpaspoort getoond kunnen worden.
 • Inzender verklaart hierbij, door het inzenden van dit formulier, zich te onderwerpen aan de bepalingen van de statuten van het reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de reglementen van het evenement. Inzender verplicht zich hiermee het inschrijfgeld te voldoen.
 • Als gevolg van het besluit van de Raad van Beheer –zoals omschreven in artikel lV.29, lid 1c en 1d van het kynologisch reglement van de Raad van Beheer- zijn aan de oren gecoupeerde honden die in Nederland geboren zijn na 30 april 1989 of geboren in het buitenland nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel in het buitenland geboren zijn na 30 september 1996, uitgesloten van deelname.
 • Dobermann Vrienden In Nederland houdt zich aan de Nederlandse en Europese wetgeving inzake het couperen van honden en volgt de adviezen van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.  Dat houdt het volgende in (zie ook: https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/update-regelgeving-couperen/)
  • Aan de staart gecoupeerde honden mogen NIET worden ingeschreven om deel te nemen aan tentoonstellingen, wedstrijden, keuringen en praktijkproeven indien:
   -zij in Nederland geboren zijn en de staart anders dan vanwege een diergeneeskundige noodzaak is gecoupeerd
   -zij in het buitenland zijn geboren en in dat land van herkomst een wettelijk coupeerverbod geldt;
   -zij naar het buitenland zijn gebracht om aldaar de in dat land toegestane ingreep te ondergaan, om de Nederlandse wetgeving daarmee te omzeilen en na 1 december 2016 aan de staart zijn gecoupeerd.
  • Aan de staart gecoupeerde honden mogen WEL worden ingeschreven om deel te nemen aan tentoonstellingen, wedstrijden, keuringen en praktijkproeven indien:
   -zij geïmporteerd zijn en afkomstig zijn uit een EU-land waar het couperen van de staart (nog) is toegestaan, mits de hond gecoupeerd werd gedurende de periode dat de eigenaar (lees de fokker) ingezetene was van dat EU-land;
   -zij afkomstig zijn uit een EU-land waar het couperen van de staart (nog) is toegestaan waarvan de eigenaar (inschrijver) ingezetene is van dat EU-land;
   -zij (ongeacht hun herkomst), beschikken over een medische verklaring waaruit de diergeneeskundige noodzaak van die ingreep blijkt;
   -zij naar het buitenland zijn gebracht om aldaar de in dat land toegestane ingreep te ondergaan, om de Nederlandse wetgeving daarmee te omzeilen en voor 1 december 2016 aan de staart zijn gecoupeerd.
   Indien u de aan de staart gecoupeerde hond wilt inschrijven onder bovenstaande regels, graag bewijs hiervan sturen naar: [email protected]. Hierna ontvangt u een instructie voor eventuele inschrijving.
 • Een hond mag slechts in de Fokkerijklasse, Koppelklasse of de Nakomelingenklasse worden ingeschreven indien hij ook in een andere klasse is ingeschreven.
 • Inzender verklaart akkoord te gaan met het publiceren van de behaalde uitslag en het gebruik van tijdens de KCM 2021 gemaakt beeldmateriaal voor publicatie in het clubblad dan wel op de website van de D.V.I.N.
 • Deelname aan de Dobermann Gedragstest (DGT) is mogelijk vanaf 12 maanden. 
 • Deelname aan de Dobermann Karakter Test (DKT) is mogelijk vanaf 18 maanden en in het bezit van het VZH/BH examen. ​

Als de CoVid regels nog gelden op de datum van de show:

Rules in case of Covid is still active at the date of the show

 • Full digital ring administration and free online catalog;
 • Judging according time schedule ;
 • Exhibitors are welcome 30 minutes before and have to leave the show ground within 30 minutes after their judging;
 • When bodytemperature is above 38 degrees, no entrance to the showground
 • Visitors are not allowed - 1 Dog = 1 Person;
 • Mouth masks are mandatory on  the showground;
 • Preventive measures according to government regulations at the time of the exhibition;
 • In case of the show must be cancelled subscription will be refunded.

52°17'18" N 06°44'01" E
Dobermann Kringgroep Twente
Zonnig Spoor 5
7495 VZ Ambt Delden
Netherlands
D.V.I.N. & Dobermann Kringgroep Twente

Inschrijven

Inschrijvingen voor deze show zijn momenteel gesloten