OnlineDogShows.eu

04/09/2021 - 05/09/2021  
Zwolle - Outdoor II NetherlandsOUTDOOR ZWOLLE - CAC show voor alle rassen
maximaal 480 honden per dag

Zaterdag FCI groep: 
1, 2, 4, 5


R. van Veen-Keur, G. Jipping, H. van den Berg,
T. Urek (SI), M. Vermeire (BE), D. Spruyt (BE)

Zondag FCI groep: 
3, 6, 7, 8, 9, 10


J. Dekker, W. Wellens, H. van den Berg,
T. Urek (SI), M. Vermeire (BE), D. Spruyt (BE)

De indeling per keurmeester
wordt na de sluiting bekend gemaakt.

Regels na sluiting van inschrijvingen

 1. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden teruggetrokken en/of gewisseld. Uitzondering geldt bij ziekte of overlijden van de ingeschreven hond (met dierenartsverklaring)
 2. Het wisselen van klas na sluiting van de inschrijvingen is niet mogelijk.
 3. Er is geen reservelijst waarop de organisatie u kan plaatsen.

Rules after closing of subscriptions

 1. Dogs once registered cannot be pulled and/or exchanged for another dog. Exception applies in case of illness or death of the registered dog (with veterinary certificate)
 2. Changing classes after registration has closed is not possible.
 3. There is no reserve list on which the organization can place you.

 

 

Aanpassingen vanwege Corona:

 • Maximum van 480 honden per dag;
 • Geen ereringprogramma;
 • Preventie maatregelen volgens voorschriften van de overheid op het moment van de tentoonstelling(zie FAQ);
 • Keuringen volgens tijdschema. U ontvangt deze in de week voor de tentoonstelling;
 • Exposanten mogen 45 minuten voor de keuring het terrein op en dienen dit 45 minuten na de keuring weer te verlaten;
 • Bezoekers zijn niet toegestaan. Exposanten kunnen (alleen in voorverkoop) een entreebewijs kopen voor extra begeleiders;
 • In het geval dat de show moet worden geannuleerd, wordt het inschrijfgeld terugbetaald minus € 5,- administratiekosten per hond. 

OUTDOOR ZWOLLE - All breed CAC SHOW

Saturday FCI group: 
1, 2, 4, 5
R. van Veen-Keur, G. Jipping, H. van den Berg,
T. Urek (SI), M. Vermeire (BE), D. Spruyt (BE)

Sunday FCI group: 
3, 6, 7, 8, 9, 10
J. Dekker, W. Wellens, H. van den Berg,
T. Urek (SI), M. Vermeire (BE), D. Spruyt (BE)

Breeds will be assigned to the judges after closing

Due to Corona:

 • Maximum 480 per day
 • No mainring program
 • Preventive measures according to government regulations at the time of the exhibition (see FAQ);
 • Judging according timeschedule. You will receive the schedule in the week before the show;
 • Exhibitors are welcome 45 minutes before the judging of their breed and have to leave 45 minutes after their judging;
 • Visitors are not allowed. Exhibitors can purchase an entryticket (only in presale) for additional accompanying person(s);
 • In case of the show must be cancelled subscription will be refunded minus 5 EUR by dog.

52°29'50" N 06°06'53" E
KC Zwolle e.o.
Huub van Doornestraat 17
8013NR Zwolle
Netherlands
Stichting Organisatie Hondententoonstelling Zwolle

Catalogus

Bekijke de online catalogus van deze show:

Online Resultaten

Vind hier de online resultaten van deze show:

Inschrijven

Inschrijvingen voor deze show zijn momenteel gesloten