OnlineDogShows.eu

13/06/2020 - 14/06/2020  
Lommel - ANNULE-CANCELED-GEANNULEERD-COVID 19 Belgium44e Hondenshow der Zuiderkempen

KYNOLOGENVERENIGING MOLDERNETE V.Z.W.
Aangesloten bij de KKUSH Nr. 682 (FCI)

 
In de Ultra Moderne Evenementenhal
'De Soeverein' te LOMMEL 
Online catalogus  - GRATIS PARKING
Inschrijvingen op papier,  e-mail of fax: + 10 Euro 

ANNULE-CANCELED-GEANNULEERD-COVID 19

Geachte,

De impact en verdere ontwikkeling van het corona-virus is niet te voorzien; volgens specialisten is  het gevaar van besmetting de eerst  volgende tijd nog steeds reëel en daarom heeft het Bestuur van K.V. Moldernete besloten de CAC dog show van 13 & 14 juni 2020 te annuleren.

Een nieuwe datum wordt, in overleg met de bevoegde instanties, zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Zoals reeds eerder aangekondigd worden de inschrijfgelden, binnen redelijke tijd,  integraal terugbetaald.

Met sportieve groet en veel  sterkte in deze moeilijke tijd.
N. Mast-Gelders
Voorzitter & Show Manager K.V. Moldernete  


Cher exposant,

L’impact et l’évolution du coronavirus sont impossibles à prévoir. A en croire les experts, le danger de contamination est toujours bien réel en cours des mois à venir. Voilà pourquoi, le Comité de K.V. Moldernete a décidé d’annuler son exposition à CAC du 13 et 14 juin 2020.

 

En concertation avec les instances autorisées, nous vous annoncerons une nouvelle date le plus vite que possible.

Comme déjà annoncé auparavant, les engagements seront intégralement remboursés dans un délai raisonnable.

Salutations sportives et portez-vous bien dans ces temps difficiles,
N. Mast-Gelders
Présidente & Show Manager K.V. Moldernete

 

Dear Exhibitor,

The impact and further development of the corona virus are impossible to foresee. According to experts, the danger for contamination is very real in the next few months. That is why the committee of K.V. Moldernete has decided to cancel the CAC dog show of 13 and 14 June 2020.

In consultation with the competent authorities, we will soon announce a new date.

As previously announced, all entry fees will be entirely refunded, within a reasonable time.

Kind regards and take care in these difficult times,
N. Mast-Gelders
President & Show Manager K.V. Moldernete


51°14'24" N 05°18'36" E
De Soeverein
Sportveldenstraat 10
3920 Lommel
Belgium
KV Moldernete

Inschrijven

Inschrijvingen voor deze show zijn momenteel gesloten