OnlineDogShows.eu

10/02/2019  
Championclubshow Whippet & Italian Sighthound (2x CAC) Netherlands

Championclubshow Whippet & Italian Sighthound (2x CAC) Catalogus Raadplegen


Kampioensclubmatch voor Whippets en voor Italiaanse Windhondjes met dubbel CAC.

Double CAC at the Championclubshow for Whippets and italian Sighthounds 

Doppel CAC Ausstellung für Whippets und Italienische Windspiele

Judge: Mr. Olaf Knauber (DE) 
Judge: Mrs. Gerda Mrs. Halff-Van Boven (NL) : Minor Puppy, Puppy  & Veteran 

Date:  10 februari 2019

Sluitingsdatum/ Closing date:  26-01-2019

Babyclass:            5,00 €

Puppyclass:          17,50 € (incl. catalogus)

Other classes:

1st dog                 30,00 € (incl. catalogus)

2nd dog:               25,00 €

3rd en 4th dog:     20,00 €

5th                                     FREE

 

Voorwaarde voor inschrijving

Voor de Kampioensclubmatch geldt een vrije inschrijving. Op een Kampioensclubmatch telt het kampioenschap dubbel (2 CAC’s). Het reserve-kampioenschap telt voor 1 kampioenschap (1 CAC). De nummers 1 uit alle klassen (uitgezonderd de jongste puppyklas en puppyklasse) dingen mee naar het kampioenschap en reservekampioenschap, mits deze nummers 1 de kwalificatie uitmuntend hebben gekregen.

De nummer 2 uit de klasse waaruit de kampioen is gekozen mag ook meedingen naar het reserve-kampioenschap, mits de betreffende hond de kwalificatie uitmuntend heeft gekregen. Indien de beste hond reeds in het bezit is van de titel Nederlands Kampioen wordt de kampioenschapsprijs aan de op één na beste toegekend en vervalt de reserve-kampioenschapsprijs.

Indien ook de op één na beste hond in het bezit is van de titel Nederlands Kampioen, vervalt de kampioenschaps-prijs.

Alle ingeschreven honden dienen in het NHSB of erkend buitenlands stamboek te zijn ingeschreven.

 

Belangrijk

Iedere inzender wordt geacht volkomen op de hoogte te zijn van het reglement van de Raad van Beheer t.a.v. Kampioens-clubmatches en kan zich nimmer op onbekendheid hiervan beroepen. (zie www.raadvanbeheer.nl) 

Na ontvangst van inschrijving en betaling zal elke inschrijver, op zijn laatst 5 dagen van tevoren, een bewijs van inschrijving ontvangen. Dit bewijs moet u meenemen naar de clubmatch. De inschrijving sluit op: 25 januari 2019. De inschrijfformulieren of online inschrijvingen plus de betalingen dienen uiterlijk op deze datum te zijn ontvangen. Een vrijwillige bijdrage in de prijzenpot wordt zeer gewaardeerd !

 

Lunch

In de kantine kunt u de nodige versnaperingen kopen. Honden zijn in de kantine niet welkom.

 

Inentingsboekje / dierenpaspoort

Exposanten dienen het inentingsboekje /dierenpaspoort van hun ingeschreven hond(en) bij zich te dragen, zodat dit op verzoek getoond kan worden. Dit geldt ook voor honden die niet in de catalogus zijn ingeschreven maar toch tot het showterrein worden toegelaten.

 

Titel CW’19

De titel “Clubwinner 2019”, afgekort als CW19, wordt toegekend aan de honden die beste van het ras zijn geworden op de door de vereniging georganiseerde kampioenschapsclubmatch.

Klassenindeling

Jongste Puppyklas: 4 – 6 maanden;
Puppyklas: 6 – 9 maanden;
Jeugdklas: 9 – 18 maanden;
Jonge hondenklas: 15 – 24 maanden;
Openklas: vanaf 15 maanden;
Gebruikshondenklas: vanaf 15 maanden, voor honden in het bezit van een gebruikshondenverklaring. Een kopie van dezeverklaring dient gelijktijdig met het inschrijfbiljet ingezonden te worden;
Kampioensklas: vanaf 15 maanden, voor honden die kampioen zijn in een FCI aangesloten land. Een kopie van deze verklaring dient gelijktijdig met het inschrijfbiljet ingezonden te worden;
Veteranenklas: vanaf 8 jaar;
Fokkersklas: vanaf 9 maanden en door de exposant gefokt;
Fokkerijklas: min.3, max 5 honden, hetzelfde ras/fokker, mogelijk verschillende eigenaren;
Koppelklas: reu en teef van hetzelfde ras en eigenaar;
Nakomelingenklas: reu/teef met min. 3, max. 5 eerste generatie nakomelingen.

1.      De honden in de koppel-, fokkerij- en nakomelingenklas dienen ook individueel ingeschreven te worden.

Een hond mag slechts in 1 klasse worden ingeschreven, m.u.v. de koppel-, fokkerij- en nakomelingenklas.

De inschrijving

De inschrijving is geldig, als de betaling voor 30 Januari 2019 heeft plaatsgevonden.

Giften en prijzentafel

Op onze clubmatch hebben we altijd een goed gevulde prijzentafel. Om dit te realiseren helpen veel leden door het beschikbaar stellen van een vrijwillige financiële bijdrage. Wij hopen, dat dit ook nu weer het geval zal zijn. Wij zullen uw bijdrage zeer waarderen.

Ontvangst en aanmelding ingeschreven honden tussen 09.00 en 9.30 uur.

Aanvang raskeuringen 10.00 uur.

Tot slot

Voor honden die niet in de catalogus zijn ingeschreven maar toch tot de expositieruimte worden toegelaten, dienen de eigenaren het inentingsboekje / dierenpaspoort bij zich te hebben, of aan de ingang een verklaring te ondertekenen dat zijn/haar hond(en) voldoende is gevaccineerd.

 


51°57'00" N 05°16'48" E
Sportcentrum Beusichem
Rijsbosch 3
4112MB Beusichem
Netherlands
NWC, Nederlandse Whippetclub (met daarinopgenomen het Italiaanse Windhondje

Catalogus

Bekijke de online catalogus van deze show:

Inschrijven

Inschrijvingen voor deze show zijn momenteel gesloten