OnlineDogShows.eu

17/10/2021  
Shih Tzu Specialty - 2021 Netherlands

Shih Tzu Specialty - 2021 Ergebnisse anzeigen Katalog öffnen

Kampioenschapsclubmatch Shih Tzu 2021Shih Tzu Specialty  - 2021

OUTDOOR

Aanpassingen vanwege Corona:
 • Volledig digitale ringadministratie en gratis online catalogus;
 • Bezoeker en exposant zijn welkom MAAR moet een Covid passport tonen(*);
 • Keuringen per klasse inclusief verslag, kwalificatie en toekenning CAC;
 • Preventiemaatregelen volgens voorschriften van de overheid op het moment van de tentoonstelling;
 • In het geval dat de show moet worden geannuleerd, wordt het inschrijfgeld terugbetaald minus 7,03%.

Rules in case of Covid is still active at the date of the show

 • Full digital ring administration and free online catalog;
 • Visitors and exposant are now allowed but need to present a Covid passport (*);
 • Judment by classes inclusive judgment report with  CAC;
 • Preventive measures according to government regulations at the time of the exhibition;
 • In case of the show must be cancelled subscription will be refunded minus 7,03%.

 

 Respect our regulations, pay respect by giving space to others. 
Working together can make these shows special and unforgettable. 

Covid passport : 

 • Vaccinatiebewijs (vanaf 24 juni 2021) :Volledige coronavaccinatie. Met een vaccin dat door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) is goedgekeurd (EMA.nl);
 • Herstelbewijs (vanaf 1 juli 2021) : Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona;
 • Testbewijs (sinds 5 juni 2021) : Een negatieve testuitslag van minder dan 40 uur voor het evenement.

Covid passport:

 • Vaccination certificate (from June 24, 2021): Complete corona vaccination. With a vaccine approved by the European Medicines Agency (EMA) (EMA.nl);
 • Recovery certificate (from 1 July 2021): Proof that you have recovered from corona less than 6 months ago;
 • Test proof (since June 5, 2021): A negative test result of less than 40 hours before the event.

52°29'49" N 06°06'54" E
KC Zwolle
Huub van Doornestraat 17
8013 NR Zwolle
Netherlands
Shih Tzu Club Nederland

Katalog

Online-Katalog dieser Ausstellung öffnen:

Online-Ergebnisse

Finden Sie hier die Ergebnisse dieser Ausstellung online:

Anmeldung

Die Meldung für diese Ausstellung ist derzeit nicht möglich.